Secondary Education

“Het toneelstuk vonden wij heel origineel door de combinatie van wetenschap met kunst. Annemarie laat met dit project zien dat het niet onmogelijk is om dit samen te laten smelten tot één geheel. Wij kijken erop terug als een unieke ervaring die we niet snel zullen vergeten!” Demi en Sarah (5VWO)

Het project Het verhaal van Het Einstein Meisje wordt aan middelbare scholen aangeboden voor de leerjaren 4, 5 en 6 VWO. Zij zijn bezig met de oriëntatie op de studiekeuze. Het project is een combinatie van een theatervoorstelling en een lessenpakket, dat bestaat uit een introductielezing en, indien gewenst, een evaluatieles:

1)      Introductielezing: Hierin leg ik de leerlingen uit hoe en vooral vanuit welke persoonlijke motivatie de solovoorstelling tot stand is gekomen. In overleg met de school stel ik de inhoud van deze lezing samen. Mogelijke onderwerpen zijn: Het leven en werk van Albert Einstein, mijn persoonlijk studiekeuzetraject, achtergrond van de natuurkundige theorieën die metaforisch zijn verwerkt in de voorstelling; wat zijn kwantum mechanica en de relativiteitstheorie en welke rol speelde Albert Einstein in de ontwikkeling van deze theorieën.

2)      Spelen van de voorstelling Het verhaal van Het Einstein Meisje op school.

3)      Evaluatieles: De inhoud van deze les is een vraaggesprek tussen mij en de leraar/leraren (CKV, natuurkunde, geschiedenis), en de leerlingen over wat ze in de voorstelling gezien hebben, en over in hoeverre ze de kennis uit de introductielezing kunnen gebruiken als ingang voor het kijken naar de voorstelling. Ook kunnen naar aanleiding van de voorstelling de leerlingen in het kader van het vak CKV, geschiedenis of natuurkunde in overeenstemming met de school en de leraar een bijpassende opdracht maken.